AppNavi

Keep scrolling! Keep scrolling!

OM KUNDEN, APPNAVI

AppNavi är ett stort tyskt företag som erbjuder en digital adoptionsteknik. Det är ett webbläsartillägg som hjälper användare att förstå applikationer och gör det enkelt att använda vilken programvara som helst utan utbildning och utan frågor – för anställda såväl som för kunder eller partner, vilket avsevärt minskar arbetsbelastningen för alla helpdesk. Denna tjänst kallas allmänt för digital adoption, och är grunden för hjälp i sammanhanget. Kort sagt, detta tillägg är en ”ever-green” digital guide för digitala användare.

Läs mer här: https://appnavi.eu/en/home-the-digital-adoption-platform-appnavi/

BAKGRUND

Efter att ha genomlevt hela digitaliseringsrevolutionen har Carsten Neumann, VD och Digital Adoption Expert på AppNavi GmbH, sett hur affärslandskapet förändras från en tid då kontor fortfarande använde skrivmaskiner, till den verkliga ingången av datorer och internet, och den nuvarande eran där cloud computing, AI, machine learning och den uppkopplade eran konstant ökar förväntningar på användarupplevelser. Vilket i sin tur ökar behovet av diversifierad och specialiserad kompetens för att föra idéer till realiserade och lönsamma lösningar.

Carsten pekar på att utveckling av mjukvara bara är en del av resan för att skapa en framgångsrik produkt.

”Det krävs också planering, krav, design, UX, testning, driftsättning och underhåll. Och med dagens fartfyllda rörelse och höga krav på ersättningar och arbetsfrihet har det blivit en allt större utmaning att hitta och behålla rätt utvecklare och kompetens.”

Det är också här Carsten ser Digital Dividend som en viktig partner i den resa som lett till AppNavis framgång på marknaden.

Under 2017, innan de arbetade med Digital Dividend och när idén om AppNavi föddes, hade företaget två leverantörer av konsulter för mjukvaruutveckling, en i Centraleuropa och en annan i Asien. Detta för att få ytterligare kompetens och kapacitet för att fortsätta mjukvaruutvecklingen och ta dem från en MVP till en färdig storföretagslösning.

UTMANINGEN

Dessa samarbeten fungerade dock inte särskilt bra. Carsten tror att den främsta orsaken var kommunikationsbarriärer och brist på verktyg och processer på plats för att överbrygga skillnaderna i tidszoner, språk och kulturer, etcetera.

AppNavi behövde därför hitta en ny partner, och den verkliga utmaningen var att hitta någon som inte bara gav den kompetens som behövdes, utan som också var villig att lägga den tid som krävs för att överbrygga olika barriärer, anpassa sig till AppNavis arbetssätt och samtidigt ge dem fler perspektiv för att uppfylla visionen, och med en effektiv kommunikation.

LÖSNING

Under 2018 valde AppNavi äntligen Digital Dividend som sin nya partner. Carsten säger att huvudorsaken var Digital Dividends vilja att anpassa sig, och deras starka processer på plats för att övervinna språk-, kultur- och tidszonshinder. Ett exempel var att Digital Dividend utsåg en projektledare med europeisk bakgrund. Detta gav en bra grund för bättre gemensamma visioner och förståelse för AppNavis arbetssätt.

En annan underlättande faktor var att teamet även besökte AppNavis lokalkontor i Tyskland för onboarding, för att förstå mer gällande förväntningar och projektvision. Företaget hade ingen CTO på plats vid den tiden, och det faktum att den tilldelade projektledaren tog rollen som en, ifrågasättande av arbetssätt, dela idéer och ge perspektiv gjorde det hela lättare.

RESULTAT

Samarbetet med Digital Dividend från början av adoptionsresan blev mycket framgångsrikt och hjälpte AppNavi att bygga en företagsklar lösning och uppnå sina tillväxtmål.

Idag formar AppNavi marknaden och hjälper den att anpassa sig till ny mjukvara på enklare sätt, allmänt använt av världsledande organisationer, bland dem ledande internationella försäkringsleverantörer och biltillverkare.

Carsten pekar särskilt på det faktum att när de gick igenom alla revisioner som behövdes med huvudfokus på prestanda, spelade Digital Dividend en mycket närmast ovärderlig roll med extra perspektiv på användarupplevelsen.

Detta hjälpte AppNavi att tilltala alla önskade målgrupper, bland annat blinda användare, och forma en lösning som marknaden har uttryckt som enkel, robust och fungerar mycket bra i integration med applikationer som SAP SuccessFactors, Service Now, Salesforce och många andra . AppNavi är nu känt på marknaden som enklast att använda Digital Adoption-plattformen. Carsten säger att detta inte hade varit möjligt utan hjälp av Digital Dividend.

”Vårt fokus ligger inte på utvecklingen, utan på att skapa affärsmodeller. För oss var det viktigt att hitta ett företag som kan hjälpa till att utmana våra idéer och att ge råd om bästa praxis och utvecklas på bästa möjliga, effektiva och strukturerade sätt. Att ha en partner som förstår dina behov är nyckeln till framgång. Vi tycker att Digital Dividend passar alla dessa boxar, och vi rekommenderar starkt att du arbetar med dem”

AVSLUTANDE KOMMENTAR FRÅN KUNDEN

AppNavi har samarbetat med Digital Dividend sedan 2018 och Carsten är angelägen om att fortsätta samarbetet. Även om det alltid finns nya utmaningar vid horisonten, är han säker på att klara sig så länge förtroendet upprätthålls. Han tycker att Digital Dividend har visat ett uppriktigt intresse för att förstå företagets karaktär och deras visioner, att kommunikationen är enkel och öppen och att stödet har getts på ett tillfredsställande sätt.

Carstens råd till andra som överväger att tillföra kompetens genom att anlita konsulter är att säkerställa att det finns en uppriktig vilja från tjänsteleverantören att anpassa och förstå projektvisioner, företagskultur och nuvarande arbetssätt. Men också att komma ihåg att det alltid finns ett behov av att lära sig göras på båda sidor.

”Det tar tid att lära känna varandra, men om viljan finns, -så finns det också goda förutsättningar för framgång”

KONTAKTA OSS FÖR EN FRI IT-KONSULTATION

Behöver du hjälp med att förstärka ditt team, alternativt saknar ett team och behöver hjälp? Fyll i formen nedan för att få en fri konsultation och få veta hur Digital Dividend kan hjälpa er med att få ert företag att växa

  Bevisa att du är människa genom att välja Träd.

  VAD HÄNDER HÄRNÄST?

  • Vår support kontaktar dig inom kort efter att ha läst om era behov
  • Om du har bett om det, så signerar vi en NDA för att säkerställa högsta nivå av dataskydd
  • Vår säljkontakt sätter sedan ihop ett omfattande projekt och affärsförlag (kan exemplevis innehålla estimerad tidslinje, investering, lista på CV över konsulter, m.m.)
  • Det dedikerade teamet för ditt projekt kan börja arbeta inom 10 dagar