dd-logo-loader
logo
logo

Digital Reläbox

  • default

En enhet har skapats som kan hantera extra belastningar med hög effekt i bilar

Produkten kan installeras i särskilt anpassade fordon för att utöka anslutningen med ytterligare belastningar för fordonsenheter. Digitala/numeriska reläer tillhandahåller en frontpanel-display eller en terminaldisplay via en kommunikationsgränssnitt. Detta används för att visa reläinställningar samt realtidsström-/spänningsvärden, bland annat. Enheten uppfyller fullständigt säkerhetsföreskrifterna.

Digital Relay Banner

TEKNIKVAL

Efter omfattande forskning kring olika teknikstackar har vi beslutat att använda C/C++ för att programmera firmwaren och skapa GUI för produkten med hjälp av C#. Vi köpte kontroller från Microchip. Den mjukvaruram vi använt är Atmel Software Framework (ASF). För kommunikation använder vi Canbus, bluetooth, I2C, SPI, USB, HID och LIN. De sensorer vi använder är tryck- och temperatursensorer.
DIgital Relay Image 1
DIgital Relay Image 2

UTMANINGEN

Det finns ingen separation mellan en lågspänningskrets och en högspänningskrets.
Mindre kontroll över flera kretsar.
Den tunga elektriska belastningen stöds inte i mikroprocessorn.
Det finns inga överbelastningsreläer för att skydda motorn.

LÖSNINGSIMPLEMENTERING

En digital reläbox för en klient har skapats. Vi har designat den elektroniska kretsen för att få den att fungera. Enheten kan hantera extra typer av högeffektsbelastningar i fordon. Produkten kan installeras i specialfordon som polisbilar, ambulanser och anläggningslastbilar för att utöka anslutningen med extra belastningar som varningsljus, nödbelysning och elverktyg med mera. Enheten följer säkerhetsregler och tillåter slutanvändare att helt anpassa utgångarna via en mycket interaktiv PC-programvara.

Har du några frågor?

This site is registered on wpml.org as a development site.